Historie

Historie lyžařského areálu Severka

Historie sjezdovky sahá do let 1970, kdy myšlence, vybudovat na tomto místě lyžařský areál, napomohla sama příroda. Působením silného větru vznikl polom, který tvořil široký pruh na svahu. To dalo podmět pár nadšencům, kteří se pustili do stavby vleku. Vznikl kotvičkový vlek dlouhý 100m. Od doby vzniku se ještě dvakrát prodlužoval.

historie_01

Areál splňoval svůj účel hlavně díky lidem, kteří se věnovali nejen vleku, ale hlavně dětem a pořádali zde lyžařské výukové kurzy, závody a různé soutěže.

historie_02

Do roku 2003 spadal lyžařský areál pod TJ Bílá Třemešná. Jelikož generace, která věnovala veškerý svůj volný čas údržbě a provotu vleku odrostla a vlek bylo nutné, hlavně z bezpečnostních důvodů, zrekonstruovat a zmodernizovat, převzala zodpovědnost za celý areál TJ Jiskra Dolní Brusnice.

Lyžarský areál byl nazván Severka, vzhledem ke své poloze, jelikož se rozkládá na severní části kopce.

Rekonstrukce se rozdělila do dvou částí. V první části rekonstrukce, která probíhala od března do prosince roku 2003, byla renovována veškerá elektroinstalace, byly nově postaveny sloupy a sjezdovku se podařilo osvětlit. Při druhé části rekonstrukce, která probíhala od května do prosince 2004, byla dokončena pohonná jednotka a výstupní stanice, tyto práce započaly již v první etapě, a kotvičky byly nahrazeny teleskopy. Veškeré práce proběhly díky obětavosti lidí, kteří odpracovali za obě etapy rekonstrukce 2100 bezplatných brigádnických hodin (1. etapa – 1200 hodin, 2. etapa – 900 hodin). Nemalý podíl na úspěchu mají také všichni sponzoři, kteří nás podpořili finančně nebo materiálně.

  historie_04historie_05